Accréditations Presse

IMPORTANT INFORMATION REGARDING PRESS ACCREDITATIONS

If you are a foreign journalist and you would like to attend a match in the Jupiler Pro League (Belgium’s first division A) or in the Proximus Pro League (Belgium’s first division B), Champions League / Europa League home game, please send your request to info@sportspress.be

Please note that your request should include a scan of a valid AIPS card or a valid membership card of your national sports press association. Accreditation requests without such proof of membership will not be considered.

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES ACCRÉDITATIONS DE PRESSE

Si vous êtes un journaliste étranger et que vous souhaitez assister à un match de la Jupiler Pro League (première division belge A) ou de la Proximus Pro League (première division belge B), à un match à domicile de la Champions League / Europa League, veuillez envoyer votre demande à info@sportspress.be.

Veuillez noter que votre demande doit inclure un scan d’une carte AIPS valide ou d’une carte de membre valide de votre association nationale de presse sportive. Les demandes d’accréditation non accompagnées d’une telle preuve d’adhésion ne seront pas prises en considération.

NDLS

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE PERSACCREDITATIES

Ben je een buitenlandse journalist en wil je een wedstrijd bijwonen in de Jupiler Pro League (eerste divisie A van België) of in de Proximus Pro League (eerste divisie B van België), Champions League / Europa League thuiswedstrijd, stuur dan je aanvraag naar info@sportspress.be.

Let op: voeg bij je aanvraag een scan van een geldige AIPS-kaart of een geldige lidmaatschapskaart van je nationale sportpersvereniging. Accreditatieverzoeken zonder een dergelijk bewijs van lidmaatschap worden niet in behandeling genomen.